Học phí đại học Tôn Đức Thắng tham khảo qua các năm học gần đây 

Học phí đại học Tôn Đức Thắng được quan tâm bởi đây là trường đại học đang hoạt động theo quy chế tự chủ tài chính và có chất lượng đào tạo rất tốt. Cùng hotroduhoc.org và khám phá mức học phí của ngôi trường này biết động qua các năm để các bạn biết được có nên lựa chọn cơ sở học tập này hay không nhé. 

1. Học phí đại học Tôn Đức Thắng dự kiến năm 2022 

Học phí đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 chỉ có mức thu dự kiến vì hiện tại chưa có thông báo chính thức về học phí trong năm học mới này. Dựa trên mức thu sẽ không quá 10%/năm so với năm 2021. Dưới đây sẽ là thông tin học phí của năm 2021 cho các bạn sinh viên. 

Học phí đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 chỉ có mức thu dự kiến (ảnh: internet)
Học phí đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 chỉ có mức thu dự kiến (ảnh: internet)

2. Học phí đại học Tôn Đức Thắng thực tế năm 2021

Đây là năm học đã trong lộ trình tăng học phí nên học phí đại học Tôn Đức Thắng đã tăng trong năm 2021. Dưới đây sẽ là thông tin cụ thể để các bạn có thể dự đoán được mức học phí của trường trong năm học 2022. 

2.1. Học phí cho chương trình đại trà 

Học phí đại học Tôn Đức Thắng theo chương trình tiêu chuẩn hay gọi là đại trà thường dao động từ 20.500.000 đồng/năm đến 46.000.000 đồng/năm. Còn tùy thuộc vào ngành học mà mức học phí sẽ có sự thay đổi với các nhóm khác nhau và cụ thể là: 

Mức học phí của nhóm ngành 1 là 24.000.000 đồng/năm trong đó sẽ có các ngành như: 

 • Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, thời trang. 
 • Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông và kỹ thuật cơ điện tử. 
 • Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính và mạng máy tính, truyền thông. 
 • Công nghệ sinh học và kỹ thuật hoá học 
 • Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng giao thông và quy hoạch đô thị. 

Mức học phí của nhóm ngành 2 là 20.500.000 đồng/năm trong đó cụ thể sẽ có các ngành sau: 

 • Ngành ngôn ngữ 
 • Tài chính Kế toán
 • Xã hội học, Công tác xã hội và các ngành du lịch 
 • Thể dục thể thao 
 • QTKD CN Quản trị nhà hàng – khách sạn, QTKD và marketing. 
 • Quan hệ lao động
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Luật

Riêng với ngành dược học phí đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2021 là 46.000.000 đồng/năm. Học phí tạm thu của của sinh viên nhập học (năm 2021) thời điểm đầu là 50% chi phí học tập.

2.2. Học phí đại học Tôn Đức Thắng chương trình CLC

Mức học phí đại học Tôn Đức Thắng với chương trình chất lượng cao trong năm 2021 được quy định cụ thể như sau: 

 • Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học và các ngành du lịch học phí từ 18.200.000 đồng.
 • Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, thiết kế đồ họa là 18.700.000 đồng.
 • Các ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế có học phí từ 22.000.000 đồng.
Học phí của từng ngành trong trường (ảnh: internet)
Học phí của từng ngành trong trường (ảnh: internet)

2.3. Học phí chương trình Tiếng Anh

Mức học phí của chương trình tiếng Anh hiện tại với ngôi trường này được đưa ra với các ngành học là khác nhau và trong đó có: 

 • Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, ngôn ngữ và du lịch học phí từ: 27.500.000 đồng.
 • Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính học phí từ 28.700.000 đồng.
 • Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, quản lý nhà hàng và khách sạn học phí từ: 29.000.000 đồng.
 • Học phí tạm thu khi nhập học sẽ là 9.000.000 đồng và với ngành ngôn ngữ sẽ không tạm thu. 

3. Học phí đại học Tôn Đức Thắng tham khảo năm 2020

Đối với học phí đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2020 chúng ta sẽ có các mức cụ thể dưới đây: 

3.1. Học phí với chương trình đại trà 

 • Khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình 18.500.000 đồng/năm.
 • Khối ngành (2): Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm.
 • Ngành Dược: Trung bình 42.000.000 đồng/năm.

Riêng ngành Golf học phí đại học Tôn Đức Thắng sẽ thu cao hơn bởi đây là ngành học có tiêu chuẩn quốc tế. Một chương trình học mới và có  mức học phí bình quân chuyên ngành Quản lý kinh doanh Golf: Trung bình 41.448.000 đồng/năm. 

Học phí đại học Tôn Đức Thắng với các ngành học thuộc nhóm khác nhau sẽ có mức thu như sau: 

 • Khối ngành (1) từ  18.500.000 đồng.
 • Khối ngành (2) từ 11.000.000 đồng.
 • Ngành Dược có mức thu khoảng  42.000.000 đồng.
 • Ngành Golf có mức thu khoảng 46.000.000 đồng.

Đây là những biểu học phí có tính tham khảo bởi mỗi ngành học, chương trình học lại có sự khác biệt. Tuy nhiên tham khảo để các bạn ước lượng được học phí tại trường, vì mức chênh lệch sẽ không quá nhiều trong cùng nhóm ngành và cùng chất lượng đào tạo. 

3.2. Học phí đại học Tôn Đức Thắng chương trình CLC

Mức học phí đại học Tôn Đức Thắng với chương trình chất lượng cao trong năm 2020 sẽ thu như sau: 

 • Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, và các ngành du lịch thu từ 16.500.000 đồng.
 • Ngành Công nghệ sinh học và các ngành kỹ thuật, tự động hóa thu từ 17.000.000 đồng.
 • Ngành ngôn ngữ, kinh doanh và các nhóm ngành tương tự thu từ 20.000.000 đồng.

Thu học phí môn tiếng Anh từ 7.000.000 đồng và đây là mức tạm thú, cũng được miễn với sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. 

3.3. Học phí chương trình Tiếng Anh

Mức học phí đại học Tôn Đức Thắng chưa tính học phí Tiếng Anh khi sinh viên nhập học năm 2020 sẽ như sau: 

 • Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ học phí từ 25.000.000 đồng.
 • Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật Khoa học máy tính học phí từ 26.100.000 đồng.
 • Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế có học phí từ 26.400.000 đồng.

Học phí tiếng Anh của chương trình này sẽ là 9.000.000 đồng và tất nhiên sinh viên ngôn ngữ Anh không phải đóng học phí ở chương trình này. 

4. Lưu ý khi đóng học phí Đại học Tôn Đức Thắng

Các lưu ý dưới đây sẽ cho các bạn học sinh biết để thực hiện với học phí của ngôi trường này. 

4.1. Với chương trình tiêu chuẩn

Sinh viên đóng học phí đại học Tôn Đức Thắng sẽ đóng theo các kỳ học và dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học. Chương trình tiêu chuẩn đã có môn cơ sở Tin học đã tính trong học phí bình quân chung theo khung chương trình đào tạo.

Nếu đã có  trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình thì sẽ được miễn giống như các trường đại học khác và không phải đóng học phí. 

Sinh viên đóng học phí đại học Tôn Đức Thắng sẽ đóng theo các kỳ học và dựa vào kết quả đăng ký (ảnh: internet)
Sinh viên đóng học phí đại học Tôn Đức Thắng sẽ đóng theo các kỳ học và dựa vào kết quả đăng ký (ảnh: internet)

4.2. Học phí đại học Tôn Đức Thắng chương trình CLC

Sinh viên đóng học phí đại học Tôn Đức Thắng cho chương trình chất lượng cao theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo và đã được công bố. Với trường hợp có trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hay đã có chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn cũng được miễn và dự kiến học phí khoảng 3,5 triệu đồng/học phần 75 tiết. Các chứng chỉ tin học văn phòng trên 750 điểm MOS và tương đương cũng được miễn học tin học trong chương trình này. 

4.3. Với chương trình Tiếng Anh

Sinh viên đóng học phí đại học Tôn Đức Thắng ở chương trình này theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố. Có những trường hợp đã đạt khung Tiếng Anh ở các cấp độ trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn thì được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

Như vậy học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn vào khoảng 26.500.000 đồng. Còn với các chứng chỉ tiếng Anh đã có thì có thể mức học phí sẽ thấp hơn một chút. 

Bài viết đã cung cấp cho các bạn thông tin học phí đại học Tôn Đức Thắng qua các năm để bạn tham khảo. Với một trường công lập nhưng đã tự chủ về tài chính thì đây là trường có học phí khá cao. 

Tuy nhiên với chất lượng đào tạo đã được khẳng định và thuộc top các trường đại học tốt nhất Việt Nam. Vì thế các bạn sẽ được học tập trong môi trường và hệ thống cơ sở rất chất lượng. 

 

DMCA.com Protection Status