Cập nhật thông tin Visa du học Anh

Vào ngày 16 tháng 3, Bộ Nội vụ đã trình lên Quốc hội những thay đổi trong các quy tắc nhập cư đối với diện Visa Tier 4. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ được nộp kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2017, những thay đổi chính được tóm tắt dưới đây.

Những thay đổi chính trong quy tắc cấp Visa Anh

Các khoản vay cho mục đích duy trì việc học tập

Theo lộ trình Visa Tier 4 General, các khoản vay cho mục đích duy trì việc học phải được cung cấp cho người nộp đơn trước khi họ đến Anh. Một thay đổi đang được thực hiện để cho phép các khoản vay được thanh toán trực tiếp cho các tổ chức giáo dục ở Anh, với phần chi phí sinh hoạt của khoản vay được chuyển cho người nộp đơn trước hoặc ngay khi họ đến Anh. Thay đổi này đang được thực hiện bởi vì các khoản vay này chứng minh rằng học sinh có khả năng để tự hỗ trợ mình trong quá trình học tập tại Anh.

>>> Nguyên nhân bị từ chối Visa du học Anh

thông tin visa du học anh hình 3

Cập nhật thông tin Visa du học Anh mới nhất

Nguyên tắc dành cho sinh viên chính thống

Theo lộ trình Visa Tier 4 General, tất cả các đương đơn buộc phải chứng tỏ cho các nhân viên hải quan rằng họ thực sự là du học sinh chính thống. Tuy nhiên, những người áp dụng theo diện Visa Tier 4 Child thì không bị bắt buộc. Để giải quyết sự không  nhất quán  này, một sửa đổi đang được thực hiện để người nộp đơn từ 16 đến 17 tuổi cũng phải tuân thủ Quy tắc dành cho Sinh viên Chính thống theo dạng Visa Tier 4 Child. Việc sử dụng Quy tắc dành cho sinh viên Chính thống và phỏng vấn xác thực để từ chối nhập cảnh một đối tượng chỉ được áp dụng khi họ được xem là mối nguy cho việc kiểm soát nhập cư. Vậy nên đây là một trong những thông tin Visa du học Anh quan trọng nhất nên nắm bắt.

thông tin visa du học anh

Người bảo trợ

Theo lộ trình Visa Tier 4 General, các người tài trợ chỉ có thể bảo trợ sinh viên tham gia các khóa học đạt các tiêu chuẩn nhất định. Một thay đổi đang được thực hiện để cho phép các nhà tài trợ, những người có tư cách thử việc, để tài trợ cho sinh viên dưới 18 tuổi để có các khóa học ở mức độ thấp hơn. Ví dụ như các khóa học ở cấp độ 3 của Khung điều kiện thông thường (RQF- Regulated Qualifications Framework) ở Anh, xứ Wales hoặc Bắc Ailen và cấp độ 6 trong Khung tín chỉ và khung điều kiện ở Scotland (SCQF- Scottish Credits and Qualifications Framework). Cập nhật thông tin Visa du học Anh.

>>> Du học Anh | Visa làm việc tại Anh sau tốt nghiệp

Phụ huynh của học sinh theo diện Visa Tier 4 dành cho trẻ em

Một học sinh đi theo diện Visa Tier 4 Child dưới 12 tuổi có thể được đi cùng với cha mẹ của họ theo lộ trình Visa Tier 4 của họ. Một sửa đổi hiện đang được thực hiện để cho phép anh chị ruột của học sinh này cũng có thể ở chung với cha mẹ của họ miễn là cha mẹ của họ nghỉ phép hợp lệ theo diện Phụ huynh của học sinh theo lộ trình Visa Tier 4 Child.

thông tin visa du học anh hình 2

Sự đồng ý của phụ huynh và bằng chứng về mối quan hệ

Học sinh theo diện Visa Tier 4 đang dựa vào kinh phí từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ hiện đang được yêu cầu cung cấp chứng cứ để chứng minh mối quan hệ của họ, ví dụ như giấy khai sinh. Một sửa đổi đang được thực hiện để yêu cầu rõ ràng rằng tất cả các ứng viên xin cấp thị thực loại Tier 4 được hỗ trợ bởi thư chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải được chứng minh về mối quan hệ giữa họ bằng các bằng chứng cụ thể. Những Cập nhật thông tin Visa du học Anh mới nhất trên đây hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hơn cho chuyến du học Anh sắp tới.

 

DMCA.com Protection Status