Học bổng hấp dẫn tại Đại học Geulph

Học bổng Đại học Geulph

Thông tin Học bổng Đại học Geulph: Tất cả những sinh viên đủ điều kiện với điểm trung bình tối thiểu 85.0% sẽ được xem xét đăng ký Học bổng đầu vào Đại học Geulph.

Việc cấp học bổng sẽ được thực hiện khi học sinh có thư mời đủ điều kiện. Đối với học sinh không được cấp thư mời sẽ được xem xét cấp học bổng vào kỳ tháng 5 và tháng 7 và có cơ hội để hội nhận Học bổng Đại học Geulph với điều kiện và mức thưởng lớn hơn.

Thông tin Học bổng Đại học Geulph

Vào giữa tháng 5 học sinh sẽ được nhận thư xác nhận học bổng đã được cấp trước đây/hoặc học bổng mới được cấp. Thành tích cuối cùng sẽ được xem xét lại vào tháng 7 và tất cả học sinh đáp ứng được yêu cầu về điểm trung bình hay đã cải thiện điểm lên đến 90% sẽ được gửi thư xác nhận học bổng vào cuối tháng 8. Học sinh nhận được thư học bổng trước kỳ đánh giá cuối năm phải duy trì ở mức tối thiểu 80% điểm trung bình cuối kỳ.

Học bổng hấp dẫn tại Đại học Geulph

Học bổng Đại học Geulph dành cho tân sinh viên

Những sinh viên đã hoàn thành hồ sơ nhập học vào 01 tháng 03 sẽ tự động được xem xét học bổng phụ thuộc vào thông tin về điểm số.

Học bổng nhận được từ $2.000 – $5.000 CAD.

Học bổng sinh viên quốc tế (sinh viên có thành tích) $500-$6.000

Học bổng được trao trên cơ sở sự canh tranh giữa các sinh viên đăng ký kỳ nhập học mùa thu. Sinh viên hoàn thành hồ sơ vào 01 tháng 03 sẽ được xem xét học bổng này. Không yêu cầu mẫu đơn tuy nhiên bạn phải gửi hồ sơ sinh viên cho nhà trường.

Học bổng cho sinh viên quốc tế (dựa theo nhu cầu thị thực) $500-$3.000

Mẫu đơn có tại www.uoguelph.ca/registra/studentfinance/files/UG-intl-RES.pdf. Học bổng chỉ cung cấp cho những ứng viên nhập học vào mùa thu và hồ sơ phải được chuyển trực tiếp đến tổ chức mà bọn lựa chọn vào 01 tháng 03.

Học bổng Đại học Geulph

Yêu cầu

Không mang quốc tịch Canada hoặc không phải là những học sinh tham gia lần đầu vào chương trình sau trung học và đăng ký chương trình chứng chỉ của kỳ học mùa thu.

Ngoại trừ: Sinh viên quốc tế học phổ thông tại Canada chỉ có thể được xét học bổng đầu vào Đại học Guelph

Thủ tục

  • Nộp mẫu đơn xin nhập học
  • Chắc chắn rằng mẫu đơn đã hoàn thành và tất cả giấy tờ bên trường nhận được không quá 01 tháng 03
  • Hoàn thành mẫu hồ sơ sinh viên có liệt kê các hoạt động ngoại khóa.